O gradu Krku

01.03.2014. 05:43

Grad Krk je centar i najveće mjesto istoimenog otoka. Pozicija u južnom i centralnom dijelu otoka čini ga idealnim kao bazom za obilazak cijelog otoka.

Grad Krk, već je legendarni slijepi Grk Homer u svome znamenitom spjevu spominjao Koureto, koji istraživači povezuju upravo sa stanovnicima otoka Krka. Gradom dominira veličanstveni kompleks katedrale, iako nije na nekom uzvišenijem položaju.

Krčka je katedrala, uz Frankopanski kaštel najpoznatiji gradski motiv. Ranokršćanska bazilika izgrađena je u 5. stoljeću na mjestu rimskih termi. Tijekom godina koje su dolazile, na katedrali su se ocrtavali razni stilovi, romanika, gotika, renesansa, barok pa sve do danas. Prvi se put u pisanim dokumentima spominje godine 1186., a posvećena je Uznesenju Marijinom.

Kaštel je nastajao postupno od više elemenata. On je danas četverokutna građevina, dugačka iznutra 27 m, a široka 17 m, dok mu je visina perimetralnih zidova 9 m. Na sjeveru, prema Kamplinu ima okruglu kulu. Na zapadnom kutu nalazi se četverokutna frankopanska sudnica, na istočnom prema moru četverokutna kula, a na zapadnom s druge strane stražarnica.

Naime, kršćanstvo je u grad stiglo rano, o čemu govore ilirski nadgrobni natpisi. U stari grad se ulazi kroz četvora vrata, a Krk se intenzivnije razvio izvan zidina tek u zadnjih nekoliko desetljeća. Te gradske zidine sa svojim vratima, podignute još u predrimsko doba i zadržane na istom mjestu do danas, makar uz mnoge pregradnje, određivale su unutarnji raspored grada.

Već od ranoga srednjega vijeka nalaze se u Krku tragovi ugostiteljstva, a prvi gosti bili su Česi. Od tada do danas Krk je s nizom novih hotela i autokampova postao vrlo jako središte poznato i u širim europskim razmjerima. Grad Krk danas je administrativno,političko, gospodarsko i vjersko središte otoka Krka.

Grad Krk je također bio ilirsko naselje i to najveće na otoku, već u to doba s jakim zidinama. Međutim, romanist Petar Skok vrlo uvjerljivo dokazuje da grad Krk nisu osnovali Iliri nego neko nepoznato predilirsko pleme. Prema Skoku, Kurikta, prvotno ime Krka, je ilirizirana riječ nepoznatog mediteranskog naroda. Najbolji dokaz o predilirskom osnutku grada Krka je smještaj grada. Za razliku od ilirskih nselja, Krk je smješten u nezaštićenoj dolini, na obali otvorenog zaljeva. U prilog ove teorije možda ide i pronalazak fragmenata obojene apulijske keramike s vanjske strane zidina, nastale oko 600 g. pr. Kr., prilikom pregrađivanja dijela gradskog zida iza Vijećnice 1973. g. Pitanje je da li ta keramika potječe još od tog predilirskog naroda ili su u njen posjed došli Iliri trgujući. Ono na što nedvojbeno to otkriće ukazuje jest da je grad Krk bio obzidan zidinama već 600 g. pr. Kr. U gradu je pronađeno više predmeta, nakita i nadgrobnih spomenika ilirskog porijekla.

Arhiva vijesti